Nye nettsider for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde

Vi har fått laga nye nettsider for verneområdet. Dei nye sidene rettar seg mot besøkande som turistar og friluftsfolk. 

I den nye nettstaden er det fokus på korleis ein kan kome seg til Nasutdal-Gjengedal og kva ein kan oppleve der. I tillegg er det litt kort og grei informasjon om dei viktigaste særtrekka og naturverdiane i verne

Dei nye sidene finn du her: https://www.naustdal-gjengedal.no/

Dei sidene du er på no er umoderne og lite eigna til informasjon til turistar og andre besøkande. Dei vil likevel bestå som reine forvaltningssider for styre og forvaltning. Informasjon som gjeld forvaltning vil framleis ligge her. 

Alf Erik Røyrvik (Publisert:17.07.2020)