Framlegg til forvaltningsplan er lagt ut på høyring

Framlegg til forvaltningsplan for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde er no lagt ut på høyring. Alle som vil kan kome med høyringsuttale. Høyringsfristen er 1. november 2014.

Framlegg til forvaltningsplan, høyringsbrev og anna informasjon finn de her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:19.08.2014 Sist endret:17.07.2020)