Møte i Fagleg Rådgjevande utval

Fagleg Rådgjevande utval for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde hadde møte 22. november på Skei.

Utvalet er samansett av grunneigarar og ulike brukar- og interesseorganisasjonar som har kunnskap om og interesser knytt til verneområdet. Utvalet har minst eitt møte for året med forvaltning og styreleiar, og skal kome med innspel og råd til forvaltning og styret sine prioriteringar.

Referat frå møtet finn du i lenke under her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:03.01.2017 Sist endret:17.07.2020)