Informasjonshefte om motorferdsel i utmark

Mange syns det er vanskeleg å holde orden på reglane som gjeld motorferdsel i utmark. Kva er lov, kva er ikkje lov og kva kan man søke om? I denne informasjonsfolderen frå Miljødirektoratet kan man finne mange svar

Informasjonsbrosjyra tek for seg kva som er politikken og tanken bak reglane, kort om dei reglane som gjeld og dessutan informasjon om korleis ein kan søke.

Denne brosjyra gjeld generelt i utmark. Hugs på at i verna områder vil verneforskrifta og eigne reglar gjelde i tillegg.

Link til informasjonsbrosjyra finn du nederst på sida.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:18.03.2014 Sist endret:17.07.2020)