Forvaltningsplanen er klar!

Framside forvaltningsplan
Framside forvaltningsplan, Foto: Alf Erik Røyrvik

Forvaltningsplan for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde er no godkjent av Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har no godkjent framlegg til forvaltningsplan som verneområdestyret sendte til endeleg godkjenning tidlegare i år. Forvaltningsplanen er eit viktig styringsverktyg og hjelpemiddel for forvaltninga, brukarar, grunneigarar og andre med interesser i verneområdet.

Du kan lese meir om forvaltningsplanen her. Du finn sjølve planen nederst på sida.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:06.10.2015 Sist endret:17.07.2020)