Årsmelding for 2015

Frå Salen mot Botnafjellet, Måsevassdalen og Blåfjellet
Frå Salen mot Botnafjellet, Måsevassdalen og Blåfjellet, Foto: Alf Erik Røyrvik

Årsmeldinga for landskapsvernområdet i 2015 er no klar.

Årsmeldinga er ei oppsummering av kva som har skjedd i landskapsvernområdet siste året. Her finn du ein kort presentasjon av styret sitt arbeid, løyver som er gjevne og saker som er handsama, bruk av midlar og ikkje minst kva tiltak som er gjort i regi av forvaltninga i 2015.

Årsmeldinga for 2015 finn du nederst på sida.

Årsmelding for dei føregåande åra finn du her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:29.12.2015 Sist endret:17.07.2020)