Årsmelding for 2013

Skispor over Vasslivatnet
Skispor over Vasslivatnet, Foto: Alf Erik Røyrvik

Her er årsmeldinga for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde for 2013

Verneområdeforvaltaren har skrive ei enkel årsmelding for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde for 2013. Her står det oppsummert kva saker verneområdestyret har jobba med i året som gjekk, kva type tiltak det har vore jobba med og ein enkel rekneskap for forvaltningsknutepunktet og drift av styret. Her er og nokre bilete frå det som har skjedd i 2013 og frå landskapsvernområdet generelt.

Årsmeldingane vert lagt ut her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:08.01.2014 Sist endret:17.07.2020)