Årsmelding for 2012

Verneområdeforvaltaren har skrive årsmelding for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde.

Årsmeldinga er ei relativt kort og enkel årsmelding som tek for seg det mest sentrale av aktivitet, tiltak og forvaltning i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Her er og ei enkel oversikt over brukte midlar i verneområdet og enkel rekneskap etter drifta av forvaltningsknutepunkt og styre.

 Årsmeldinga ligg på denne sida.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:27.02.2013 Sist endret:17.07.2020)