Transport med snøscooter til hytter og seterhus

Skal du bruke snøscooter til nyttetransport i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark eller i Sylan i vinter? Sjekk om tillatelsen din fortsatt er gyldig. Vi garanterer svar før årskiftet dersom du  leverer søknaden innen utgangen av oktoberSkjema og mer info finner du på nettsida. 

Mange har flerårig tillatelser til kjøring til sine hytter og seterhus i Skarvan og Roltdalen og Sylan. Det var mange som fikk 3-årig tillatelse i 2014, og disse er nå gått ut på dato.  Nasjonalparkstyret har vedtatt nye retningslinjer for disse sakene, og det er laget nye søknadskjema på nettsida. For å være sikker på å få behandlet søknaden din i tide til  årets vintersesong vil vi oppfordre til å søke innen utgangen av oktober.

Det er ingen store endringer i retningslinjene for saksbehandlingen. Det kan nå gis 4-årige tillatelser der behovet er årvist. Antall turer er ikke endret, normalt 5 turer til en og samme hytte/seterhus for transport av proviant, baggasje, materialer mv. Kart med inntegnet kjørerute skal følge søknaden. Trenger du hjelp til å lage kart er det bare å ta kontakt på fmstmsb@fylkesmannen.no. Vi anbefaler å lese retningslinjene før du søker. Du finner de bakerst i søknadskjemaet.

(Publisert:05.09.2017)