Steinarbeid på sti i Sylan landskapsvernområde - anbud med frist 14.07.2019

Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan ber om pristilbud på steinsetting av sti i Sylan landskapsvernområde i 2019. Leverandøren må ha spesialkompetanse på steinsetting med stedegen stein - og uten maskinelt utstyr. For å få fraktet steinen til området for steinlegging trenger vi helikoptertransport. Vi ber derfor også om pristilbud på transport av stein med helikopter. Konkurransegrunnlag for steinlegging og helikoptertransport kan lastes ned som PDF. Tilbudsfrist er 14.07.2019

Stien som skal steinsettes ligger ved Neklumpen ovenfor Nedalshytta i Sylan landskapsvernområde. Arbeidet ønskes gjort høsten 2019. Leverandør må ha spesialkompetanse på steinlegging. Arbeidet ledes av av SNO og lokal prosjektleder.

Fullstendig Konkurransegrunnlag for steinlegging kan lastes ned som PDF.

Steinen må fraktes  med helikopter fra flere lokaliteter, ca 3-6 km unna i luftlinje. 

Fullstendig Konkurransegrunnlag for helikoptertransport kan lastes ned som PDF

(Publisert:05.07.2019)