Konkurransegrunnlaget for steinarbeid på tursti ved Neklumpen Sylan landskapsvernområde. Spørsmål - med svar.

Det har kommet inn to spørsmål til konkurransegrunnlaget. Spørsmålene med svar finnes på denne siden.

(Publisert:10.07.2019)