100 år med vern av Sylan

Vi markerte100 år med vern i Sylan 9.oktober 2017 på Væktarstua i Tydal. Oppsummering og reportasje fra markeringen finner du ved å klikke deg inn på nyheten. 

Sylan landskapsvernområde ble vedtatt vernet ved kgl resolusjon 11.04.2008. Store deler av dette ble allerede i 1917 fredet som "botanisk naturpark" - dermed  har Sylan-området hatt fredningsvedtak i 100 år i år. Nedalsfredningen , som den populært ble kalt var den første større naturfredningen som ble gjennomført i Norge. Arealet utgjorde da ca 150 kvadratkilometer øst og sør for Essandsjøen. Det strakk seg fra mellom Bustvola og Remslikleppen i nord til sør for Sylmassivet. Siden 1917 har deler av området blitt utsatt for neddemming i forbindelse med kraftutbygging. Første gang i perioden 1943-47 med bygging av dam ved utløpet av Essandsjøen, og så under Nesjøutbyggingen på starten av 70-tallet.   Hva forsvant og hva har vi nå av verdifull natur i Sylan? og hvordan er det å leve med vernet i dag? Dette fikk vi vite mer om på markeringen av "100 år med vern i Sylan". 

Les reportasje i lokalbladet "Selbyggen" fra 13.10.2017: 100 år med vern i Sylan.

Det må bemerkes at det i reportasjen er oppgitt feil areal på verna område i 1917, dette utgjorde ca 150 km2 og ikke 6 km2 slik det står i reportasjen.

(Publisert:18.09.2017 Sist endret:24.10.2017)