Nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan forvalter følgdende naturvernområder:

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Stråsjøen-Prestøyan naturreservat

Sylan landskapsvernområde

Sankkjølen naturreservat

Rangeldalen naturreservat

Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Rolle

Medlem

Varamedlem

Representerer

leder

Ole Morten Balstad

Per Røsseth

Selbu kommune

nestleder

Børge Hansen

Ingrid Haarstad

Tydal kommune

styremedlem

Joar Håve

Håvard Hammer

Stjørdal kommune

styremedlem

Kari Anita Furunes

Torfinn Krogstad

Meråker kommune

styremedlem

Terje Sørvik

Anne M. Mevassvik

Trøndelag fylkeskommune

styremedlem

Liv Darell

Gunnar Singsaas

Trøndelag fylkeskommune

styremedlem

Idar Bransfjell

 Lars N. Bransfjell

Sametinget

styremedlem

Lars Aage Brandsfjell

Simon Danielsen

Sametinget

styremedlem

Nora Brandsfjell

Helen B. Brandsfjell

Sametinget

styremedlem

Ida Marie Bransfjell

Laila Bergstrøm

Sametinget

styremedlem

 Bjørn Johan Stokke

Torill O. Selboe

Grunneierne

styremedlem

 Ivar Flakne

Håkon Kåre Aune

Grunneierne

 

I vedtektene for verneområdestyret finner du styrets formål, sammensetning og myndighet.

 

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan på befaring i Sylan