Skiløpere ved Stråsjøen Foto: Marit Sophie BergerBandaklumpen i Sylan Foto: Marit Østby NilsenFotturist i Sylan Foto: Marit Østby NilsenSetervoll i Skarvan og Roltdalen Foto: Unni KilliFjellrev, vulpes lagopus Foto: Frode AalbuSpellemann fra kvernsteinsdrifta Foto: Unni KilliSylan Foto: Marit Østby NilsenGåetie/gamme i Sylan Foto: Marit Østby NilsenRein på beite  Foto: Marit Østby Nilsen

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde

Velkommen til mektige grensefjell og nasjonalparken der natur, kultur og historie møtes.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har som formål å ta vare på et tilnærmet urørt fjell- og skogsområde, det biologiske mangfoldet og kulturminnene med spesiell fokus på kvernsteinsdrifta.  

Setervollene innover Roltdalen er av stor regional verdi, og viser betydningen av bruken av utmarka opp gjennom historien.

Sylan er et egenartet og enestående vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av mennesker. Sylmassivet er omgitt av store myr- og skogområder.

Nasjonalparken har som formål å ta vare på et område med rikt biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og de naturlige økologiske prosessene som preger landskapet. Her kan du se mange spor fra siste istid i landskapet.

Det er vektlagt at Skarvan og Roltdalen og Sylan skal kunne brukes til samisk reindrift og at allmennheten skal gis anledning til å utøve det enkle og tradisjonelle friluftslivet.


Nyhende

Flott natur, ro og fred trekker folk til fjells

Brukerundersøkelsen i Skarvan og Roltdalen og Sylan 2016 viser at det er størst interesse for vanlige tradisjonelle fotturer til fots eller på ski. Områdene brukes til alle årstider, men mest om sommeren. Det er klart flest nordmenn som besøker områdene våre. Naturopplevelser og villmark sammen med ro og fred er det som betyr mest for de som ferdes her. Nasjonalparkstatus har lite å si for valget ...

(Publisert:18.08.2017)

Kartlegging av ferdsel i fjellet 2016

Slike kasser kan du møte på tur i Skarvan og Roltdalen og Sylan i sommer. Stopp gjerne opp og fyll ut et kort. Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hvordan det brukes, men ikke minst; hvilke ønsker folk har for f.eks. stimerking, klopping av bløte partier og informasjon.

(Publisert:29.06.2016)

FJELLFOKUS 11.juni

Fjellfokus3

 - Hva smelter fram når evig snø smelter?- Jørgen Rosvold fra NTNU Vitenskapsmuseet presenterer natur- og kulturhistoriske funn som er gjort i snøfonner og isbreer som smelter på 705 Senteret 11 juni kl 18.00. Alle velkommen - salg av kaffe og attåt. Arrangør: Fjelldriv Les mer om seminaret på Fjelldriv.no

(Publisert:09.06.2016)

Setervoller trues av gjengroing

Gjengroing og skjøtsel av setervoller står på programmet på to informasjonsmøter i regi av nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Møt opp på 705 Senteret i Tydal 31.mai eller i rådhuset i Selbu 1.juni. Presentasjonene fra møtene er lagt ut her.

(Publisert:12.05.2016 Sist endret:09.06.2016)

FjellFOKUS

FjellFOKUS fjellreven

I samarbeid med Fjelldriv lanserer nå nasjonalparkforvaltningen seminarserien FjellFOKUS.

(Publisert:15.03.2016)

Nytt nasjonalparkstyre 2016 -2020

Logo

Etter kommune- og fylkestingsvalg høsten 2015 ble det valgt nye representanter til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Sametinget valgte også nye representanter som nå sitter fram til  sametingsvalget i 2017. 4. mars hadde det nyvalgte nasjonalparkstyret konstituerende møte. Ole Morten Balstad, Selbu kommune, ble ny leder, mens Børge Hansen, Tydal kommune, ble ...

(Publisert:07.03.2016 Sist endret:08.03.2016)
Vis nyhetsarkiv