Kongeleg resolusjon

Kulturlandskapet ved Stokko er eit av mange verdifulle kulturlandskap i Nærøyfjorden landskapsvernområde
Kulturlandskapet ved Stokko er eit av mange verdifulle kulturlandskap i Nærøyfjorden landskapsvernområde, Foto: Anbjørg Nornes

Kongelege resolusjonar er avgjerder tekne av regjeringen samla i statsråd under leiing av Kongen. Resolusjonen er vedteken på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og ferdige prosessar om avgrensing av områda og verneforskrifter.

Kongen i statsråd gav ut Kongeleg resolusjon forslag om vern for Nærøyfjorden landskapsvernområde 08.11.2002.

Frå 1991 ligg og Kongeleg resolusjon for verneplan for våtmark i Sogn og Fjordane.

 

// Kongeleg resolusjon Nærøyfjorden landskapsvernområde

// Framlegg til Bleia naturreservat og Bleia-Storebotnen landskapsvernområde

// Kongeleg resolusjon våtmark i Hordaland

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:10.01.2019)