Forvaltningsplan

Stigen gard er døme på korleis grunneigar og styresmakter samarbeidar om skjøtsel av verneområde.
Stigen gard er døme på korleis grunneigar og styresmakter samarbeidar om skjøtsel av verneområde., Foto: Allan Hey

Forvaltningsplan skal vere eit praktisk hjelpemiddel for å fremje føremålet med vernet. Han skal vere ein konkret rettleiar i høve forskrifta i skjøtsel og bruk av området for forvaltningsstyresmakt, grunneigarar og andre.

Forvaltningsplanen vart godkjent i oktober 2007. Då etter utfyllande planprosess med møter, høyringar og innarbeiding av merknader.

// Forvaltningsplan Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.01.2013)