Oppstart av revidering av forvaltningsplan - høyring

Vårstølen Holmo i Nærøyfjorden. Foto: Jorunn Ospedal Vallestad
Vårstølen Holmo i Nærøyfjorden. Foto: Jorunn Ospedal Vallestad

Nærøyfjorden verneområdestyre startar opp arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden.

I den forbindelse sender vi oppstartsmelding med prosjektplan ut på høyring, og ber om innspel på den planlagte prosessen, samt kva tema den nye planen bør innehalde.

Oppstartsmelding med prosjektplan 

Den gamle forvaltningsplanen 

Innspel sendast til Nærøyfjorden verneområdestyre på e-post: fmvlpost@fylkesmannen.no

Fristen for å komme med innspel er 17. februar 2020.

Når vi har eit utkast til forvaltningsplan klar vil denne bli sendt på ein ny høyringsrunde. Det vil også bli arrangert innspelsmøte undervegs i arbeidet.

 

For spørsmål ta kontakt med verneområdeforvaltarane:

Anbjørg Nornes          fmsfano@fylkesmannen.no              57 64 31 29

Jorunn Vallestad        joval@fylkesmannen.no                    57 64 31 34

(Publisert:19.12.2019 Sist endret:03.07.2020)