Anbod - skjøtselsarbeid i verneområde i Nærøyfjordområdet

Nærøyfjorden verneområdestyre inviterer interesserte tilbydarar til å delta i konkurranse om skjøtselsarbeid i verneområde i Nærøyfjordområdet.

Arbeidet krev særleg omsyn til terreng, vegetasjon og verneverdiane sidan arbeidet skjer innanfor verneområde. Meir informasjon finn de under Konkurransegrunnlag og Kontrakt.

Tilbodsfrist er 1. april 2020 kl. 23.59

Tilbod sendast på e-post til fmvlpost@fylkesmannen.no og merkast «Konkurranse skjøtselsarbeid Nærøyfjorden»

 

Konkurransen gjeld ikkje eksisterande avtaler verneområdestyret har med grunneigarar om skjøtsel på deira eigedom. 

(Publisert:18.03.2020 Sist endret:03.07.2020)