Lenkar

Fjorden lenkjar saman regionar, gjennom den sida lenkar me saman styresmaktar i området
Fjorden lenkjar saman regionar, gjennom den sida lenkar me saman styresmaktar i området, Foto: Allan Hey

// Elektronisk søknadskjema for motorferdsel i verneområde
Søknad om motorferdsel i verneområde kan sendast på elektronisk søknadskjema. Ved å bruka dette skjemaet vert søknaden journalført direkte på verneområde i Nærøyfjorden, og behandla av verneområdeforvaltar og styret. Ta kontakt med verneområdeforvaltar dersom du har spørsmål.

// Miljøstatus 

// Nærøyfjorden Verdsarvpark
Her finn ein informasjon om verdsarvparken, kva dei driv med og deres plandokumentar

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:28.02.2020)