Kontakt og lenker

Nokon av stiane i området er DNT-merka, som her ved Grindafletane.
Nokon av stiane i området er DNT-merka, som her ved Grindafletane., Foto: Allan Hey

 

Offisielle kontaktar til Nærøyfjorden verneområdestyre:

Verneområdeforvaltar Verneområdeforvaltar

Anbjørg Nornes
E-post: fmsfano@fylkesmannen.no
Telefon: 57643129 / 99499753

Jorunn Ospedal Vallestad
E-post: joval@fylkesmannen.no
Telefon: 57643134 / 97567934

 

Postadresse:
Nærøyfjorden verneområdestyre
v/Fylkesmannen i Vestland,
Njøsavegen 2
6863 Leikanger   

E-post: fmvlpost@fylkesmannen.no 

Besøksardresse:    Onstadvegen 25, 5745 Aurland 

Fakturaadresse:
Elektronisk på EHF med organisasjonsnr. 974760665
Ref. 3850ano

Papirfaktura:
Fylkesmannen i Vestland
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
Ref. 3850ano


SNO lokalt
SNO har tilsynsmynde og skal blant annet fylgje med på at brukarane av verneområda overheld forskrifter og forvaltningsvedtak. Det er vanleg å setje vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta.

SNO – Aurland
Navn:
Kristoffer Ullern Hansen
Besøksadresse: Onstadvegen 25, 5745 Aurland
E-post: kristoffer.ullern.hansen@miljodir.no 
Telefon: 97097720