Rago NP

Inn mot Ragotoppen
Inn mot Ragotoppen, Foto: Hanne Etnestad

Rago nasjonalpark ble vernet 22. januar 1971 og er 171 km². Nasjonalparken ligger i Sørfold kommune og grenser opp til de svenske nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet, og tilsammen danner de det største vernede arealet i Europa, med 5 700 km2. 

Rago nasjonalpark preges av et vilt, storslagent fjellandskap med dype kløfter og store steinblokker. Sjeldne fjellplanter finnes enkelte steder i en ellers fattig flora. Jerven har fast tilhold i området mens gaupa opptrer som streifdyr.

Formålet med vernet er:

  • at nasjonalparken skal representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den svenske nasjonalpark Padjelanta.

 

Forvaltningsplanen for Rago er et viktigste styringsdokumentet for nasjonalparkstyret. Planen gir retningslinjer for forvaltningen av verneområdet med utgangspunkt i verneforskriften. Den skal sikre en forutsigbar og enhetlig forvaltning av området ved å gi konkrete råd om bruk, skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. 

Statskog v/ Fjelltjenesten er gjennom tjenestesalg til statens naturoppsyn (SNO) tilsynsmyndighet i Rago nasjonalpark og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak ,samt andre generelle lover og regler som gjelder. Blant annet er det vanlig å sette vilkår om at Statskog v/ Fjelltjenesten skal varsles ved løyve til motorferdsel etter verneforskriften.

 

(Publisert:01.03.2012 Sist endret:10.08.2017)

Bildegalleri

Bilder fra Rago nasjonalpark