Verneområder

Ørfjellet. Bilde tatt fra Jarbrudalen.
Ørfjellet. Bilde tatt fra Jarbrudalen. , Foto: Ole Petter Rundhaug

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for tretten ulike verneområder. Hver av områdene har sin egen verneforskrift.

Under er en presentasjon av hvert av verneområdene.Rago NP

Inn mot Ragotoppen

Rago nasjonalpark ble vernet 22. januar 1971 og er 171 km². Nasjonalparken ligger i Sørfold kommune og grenser opp til de svenske nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet, og tilsammen danner de det største vernede arealet i Europa, med 5 700 km2. 

(Publisert:01.03.2012 Sist endret:10.08.2017)

Sjunkhatten NP - Barnas nasjonalpark

Sjunkan

Sjunkhatten nasjonalpark ble vernet 5. februar 2010 og er 417,5 km² (hvorav ca. 40 km² marint areal). Nasjonalparken ligger i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner i Nordland fylke. Nasjonalparken kalles også for barnas nasjonalpark. Det er en målsetting om å legge vekt på spesiell tilrettelegging og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge. Nærmere 50 % av barn og unge i ...

(Publisert:01.03.2012 Sist endret:18.02.2016)

Junkerdal NP

Bilde av Skaitidalen

Junkerdal nasjonalpark ble vernet 9. januar 2004 og er ca. 682 km². Nasjonalparken ligger i Saltdal og Fauske kommuner. Nasjonalparken ligger mellom Sulitjelma i nord og Junkerdal i sør. Nasjonalparken grenser til Junkerdalsura naturreservat i sørvest. Junkerdal nasjonalpark er sammen med tilliggende fjellområder i Norge og Sverige et av Nordens største gjenværende ...

(Publisert:26.04.2012 Sist endret:15.05.2018)

Saltfjellet-Svartisen NP

Ørfjellet. Bilde tatt fra Jarbrudalen.

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble vernet 8. september 1989 og er ca. 2102 km². Nasjonalparken ligger i Beiarn, Meløy, Rana, Rødøy, Saltdal og Bodø kommuner i Nordland fylke. Nasjonalparken utgjør sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat et sammenhengende naturområde på ca. 2825,5 km².

(Publisert:26.04.2012 Sist endret:18.02.2016)

Láhko NP

Karstlandskap

Lahko nasjonalpark ble vernet 14.12.2012 og dekker et areal på ca. 188 km². Nasjonalparken ligger innenfor kommunene Meløy, Gildeskål og Beiarn oppe på Glomfjordfjellet og deler av Sundsfjordfjellet. Nasjonalparken grenser opp mot Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat og er er dermed en del av ett av de største ...

(Publisert:10.10.2013 Sist endret:21.11.2019)

Saltfjellet LVO

Semska stasjon oppe på Saltfjellet

Saltfjellet landskapsvernområde ble vernet 8. september 1989 og dekker et areal på 580 km². Saltfjellet landskapsvernområde ligger øst i Rana og Saltdal kommuner, og deles i to av jernbanen og E6. Det omfatter fjellviddene øst for E6 og inn mot svenskegrensa, og et område vestover inn til Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark . Inne i landskapsvernområdet ligger også Semska - Stødi ...

(Publisert:26.04.2012 Sist endret:18.02.2016)

Gåsvatnan LVO

Kvitbergvatnet med Kvitberget i bakgrunnen

Gåsvatnan landskapsvernområde ble vernet 8. september 1989 og dekker et areal på 120 km². Gåsvatnan landskapsvernområde ligger i Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner, og dekker områdene rundt Kvitbergvatnet, Skjevlfjellet, Gåsvatnan og Tverrbrennvatnet. Størstedelen ligger rett over og under skoggrensa, og er omkranset av skogløse fjellområder. 

(Publisert:26.04.2012 Sist endret:04.05.2018)

Storlia NR

Storlia naturreservat ble vernet 8. september 1989 og dekker et areal på 23,5 km². Naturreservatet ligger ved krysningspunktet mellom Stormdalen, Tespdalen og Bjøllådalen, i Dunderdalen i Rana kommune. Storlia er ei stor og spesielt frodig skogsli, dominert av høgstaudebjørkeskog. Kloner av gran er under etablering i bjørkeskogen, og flere steder er granskogen ...

(Publisert:26.04.2012 Sist endret:18.02.2016)

Langvassdalen-Ruffedalen NR

Langvassdalen-Ruffedalen utgjør dalgryten rundt søndre del av Storvatnet i Gildeskål kommune. Området ligger ca. 10 km nordøst for Glomfjord i Meløy kommune. Området har form som en bred dalgryte oppdelt i tre mindre daler, som alle drenerer mot Storvatnet. Lengst øst ligger Langvassdalen. Denne er separert fra Fagerdalen i vest av en fjellrygg, og Fagerdalen er separert fra Ruffedalen i nordvest ...

(Publisert:02.02.2016 Sist endret:20.02.2016)

Junkerdalsura NR

Naturreservatet strekker seg fra Raufjell øst for Stornes i øvre Saltdal, via Storjordlia, på begge sider av de nedre deler av Junkerdaleselva med Tjernfjellranten, Bibeldalen, Tuva og Gamheilægdan, selve Junkerdalsura, Trekta, Sneliflåget og til Solvågbekken. Det meste er meget brattlendt terreng med mange flåg og rasmarker, særlig på nordsiden av Junkerdalselva. Berggrunnen er uvanlig ...

(Publisert:02.02.2016 Sist endret:12.10.2018)