Besøksstrategi Junkerdal nasjonalpark

Besøksstrategien skal være forvaltningsmyndighetens plan for hvordan besøksforvaltning i Junkerdal nasjonalpark skal gjennomføres. Her skal det vises hvilke tiltak som er nødvendige for å balansere alle hensyn med det formål om størst mulig nytte for verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping. Besøksstrategien revideres hvert 5. år. Med andre ord tas det sikte på å få gjennomført alle tiltak i løpet de neste 5 årene etter at besøksstrategien er endelig godkjent

(Publisert:18.12.2019)