Enkel besøksstrategi Junkerdalsura

Enkel besøksstrategi for Junkerdalsura naturreservat ligger nå ute på høring. Høringsfrist er 1. september. Junkerdalsura naturreservat ble vernet den 21. desember 2000, og i 2014 ble det utarbeidet en forvaltningsplan med verneforskriften som rammeverk. Besøksstrategien for Junkerdalsura naturreservat skal være en plan for hvordan man skal gjennomføre besøksforvaltningen i naturreservatet ...

(Publisert:14.06.2019 Sist endret:17.07.2019)

Besøksstrategi Rago

Besøksforvaltningen i Rago nasjonalpark skal sikre og ivareta verneverdiene i nasjonalparken. Innenfor denne rammen skal besøksforvaltningen gi gode opplevelser til besøkende, bidra til lokal verdiskaping og forståelse for verneverdiene i Rago.

(Publisert:15.11.2018 Sist endret:14.06.2019)

Besøksstrategi Sjunkhatten

Besøksstrategien til Sjunkhatten nasjonalpark har vært inne til faglig godkjenning hos Miljødirektoratet. Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har gjort nødvendige endringer i dokumentet. Forslag til besøksstrategi legges herved ut til høring frem til 24. november 2019. Høringsutkastet finner du her  Besøksstrategien er vedlegg til forvaltningsplanen som ble godkjent 8. ...

(Publisert:30.08.2018 Sist endret:11.10.2019)

Besøksstrategi Junkerdal nasjonalpark

Besøksstrategien skal være forvaltningsmyndighetens plan for hvordan besøksforvaltning i Junkerdal nasjonalpark skal gjennomføres. Her skal det vises hvilke tiltak som er nødvendige for å balansere alle hensyn med det formål om størst mulig nytte for verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping. Besøksstrategien revideres hvert 5. år. Med andre ord tas det sikte på å få gjennomført alle tiltak i ...

(Publisert:18.12.2019)
Vis nyhetsarkiv