Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalget
i forkant av møtet. Styret / utvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelig vedtak (se protokoll)

Sekretariatet forbereder saker for nasjonalparkstyret. Disse saksframleggene skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovhjemel og presentere vurderingene og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet. 


2012

Sakspapir 2012

2013

Sakspapir 2013

2014

(Publisert:17.01.2014 Sist endret:26.11.2014)

2015

(Publisert:29.01.2015 Sist endret:02.12.2015)

2016

(Publisert:12.12.2015 Sist endret:13.12.2016)

2017

Møtepapirer for Midtre  Nordland nasjonalparkstyre i 2017

(Publisert:23.02.2017 Sist endret:12.12.2017)

2018

Møtepapirer for Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2018

(Publisert:26.02.2018 Sist endret:30.05.2018)