Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.05.2012)

Protokoll styremøter

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Sekretariatet utarbeider saksutgreiing med forslag til vedtak og styret er vedtaksmyndighet.

Protokoll arbeidsutvalget

Protokoll for arbeidsutvalet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre er den offisielle møteboken for utvalget. Utvalget kan behandle saker som ikke har stor påvirkning på verneverdiene. Sekretariatet utarbeider saksutgreiing med forslag til vedtak og utvalget er vedtaksmyndighet.

Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalget i forkant av møtet. Styret / utvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelig vedtak (se protokoll)