Helikoptertransport av gran fra Junkerdalsura naturreservat

Nå er arbeidet med nedflyging av gran med helikopter fra Junkerdalsura naturreservat ferdig. Arbeidet ble effektivt utført, men på grunn av noe vind ble arbeidet noe forsinket. Nå er P-plassen langs veien inn til Junkerdalsura åpen igjen, og besøkende kan ferdes trygt over hengebrua på Storjord og langs veien og stien opp til Storjordfjell.

Grana ble felt ned i løpet av 6 – 7 dager i slutten av juli. Fredag 17. startet nedflyging av grana og arbeidet ble ferdige torsdag den 23. P.g.a. vind ble det noe redusert aktivitet i helga. Hele grana ble fløyet ned og kvistet og kappet nede på velteplassen. Topper og kvist ble fliset opp og deponert.

 

 

Under flygingen ble det en del støy på Storjord, men publikum var velvillige og det kom  ingen klager. Beklageligvis måtte hengebrua og veien inn mot Junkerdalsura "stenges" for ferdsel på grunn av hengende lass, men været var ikke det beste i helga så vi håper det ikke det var mange som fikk ødelagt turplanene sine disse dagene.

  

Arbeidet var effektivt og mesteparten av grana som er felt ble fraktet ut. Ca. 240 m3 kunne tas ut fra området, noe smågran og bjørk som måtte tas ned ligger igjen.

 Et flott område kom fram oppe i Storjordlia og det står igjen mye fin lauvskog, store osper og furuer i området.

(Publisert:22.08.2018 Sist endret:17.07.2019)