Melding om oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplan og ny besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark

Herved kunngjøres det oppstart for arbeidet med revidering av forvaltningsplanen og ny besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark. Berørte kommuner vil være Fauske og Saltdal. Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil være ansvarlig for arbeidet.  

Verneforskriftene danner de ytre rammene for forvaltningsplanene. En forvaltningsplan skal veie de ulike bruker- og verneinteressene mot hverandre, og derfor er det viktig at vi mottar innspill på eksisterende og ønsket, fremtidig bruk av områdene. Se fullstendig oppstartsmelding nedenfor. 

I forbindelse med oppstarten blir det avholdt oppstartsmøte med referansegruppa. Så snart utkastet til forvaltningsplan med besøksstrategi er klart, vil denne legges ut på høring. I den forbindelse vil det arrangeres åpne folkemøter i berørte kommuner og bygder. Tid og sted vil annonseres i god tid i lokalt media, på Facebook og på nasjonalparkstyrets hjemmesider.

Kontaktperson i dette arbeidet vil være Oskar Pettersen, 75 53 16 91. Innspill sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Moloveien 10, 8002 Bodø, eller på e-post: onpet@fylkesmannen.no, innen 20. september 2019.

Vi ser frem til et godt samarbeid!

(Publisert:12.08.2019 Sist endret:13.08.2019)