Høring av endring av vern i Saltfjellet-Svartisen

Bjøllåvasstua ved Nordre Bjøllåvatn
Bjøllåvasstua ved Nordre Bjøllåvatn, Foto: Hanne Etnestad

Det er nå utarbeidet forslag til endring av vernet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, samt skisse til forvaltningsplan. Ulike forslag til endring av verneforskrifter, vernetype og avgrensning foreligger. Høringsfristen er satt til 1. november 2015.

 

Mer informasjon finnes ved å trykke her (Fylkesmannen i Nordlands nettside)  

(Publisert:12.06.2015)