Besøksstrategi for Rago nasjonalpark

 

Forslag til Besøksstrategi for Rago nasjonalpark har nå vært ute på høring til berørte parter og andre som kan ha interesser i området.

Det kom tilbakemeldinger og innspill fra sju høringsparter. Planen legges fram for Midtre Nordland nasjonalparkstyre møte den 12.mars for godkjenning før den kan sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

Ønsker du å lese Besøksstrategien finner du endelig forslaget til besøksstrategi i lenken nedenfor.

Besøksstrategien er et vedlegg til forvaltningsplanen for nasjonalparken.

 

(Publisert:09.01.2019 Sist endret:17.07.2019)