Fylkesmannen påklager vedtak fattet av Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Karstlandskap
Karstlandskap, Foto: Lars Uttakleiv

Fylkesmannen i Nordland påklager vedtak av Midtre Nordland nasjonalparkstyre, der det er gitt dispensasjon til transport av varer og utstyr med ATV til hytte ved Nedre Naver.

(Publisert:17.03.2016 Sist endret:18.03.2016)