Fjellrev blir prioritert art

Fjellrev på Saltfjellet
Fjellrev på Saltfjellet , Foto: Kristian Sivertsen

Fjellreven er vedtatt som prioritert art av Kongen i statsråd. Prioriteringen betyr at fjellrev og fjellrevhi får en bedre beskyttelse enn i dag. Dette gjøres som ledd i arbeidet med å bedre situasjonen for truede arter. Fjellrev finnes i våre områder i og rundt Saltfjellet.

Det blir et klart forbud mot skade og ødeleggelse av fjellrev og fjellrevhi, inkludert tomme hi. Også forstyrrelse av fjellrev blir forbudt etter den nye forskriften. Prioritering innebærer også at vi tar et enda tydeligere ansvar for fjellreven.

Forskriften kan leses i sin helhet i linken nederst på siden. For mer informasjon i saken se følgende link: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/fjellrevblir-prioritert-art/id2363468/ 

(Publisert:27.01.2015)