Er du vår nye nasjonalparkforvalter?

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen, Láhko, Junkerdal, Sjunkhatten og Rago nasjonalparker, i tillegg til to landskapsvernområder og sju naturreservat. Disse representerer hele spekteret av Nordlands flotte natur og villmark.  

Fylkesmannen er arbeidsgiver for nasjonalparkforvalterne og disse er sekretariat for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Sekretariatet består av totalt fire forvaltere. Arbeidssted er Nordland nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal. På Nordland nasjonalparksenter er det et spennende fagfellesskap med nasjonalparkforvaltere, Statens naturoppsyn og Statskog Fjelltjenesten og natur- og kunstveiledere ved Besøkssenter nasjonalpark / Adde Zetterquist kunstgalleri. Senteret ligger i gangavstand fra nasjonalparkene Junkerdal og Svartisen-Saltfjellet.

Søk på stillingen her

Du må ha:

  • God kunnskap om naturforvaltning
  • Høyere naturfaglig utdanning (mastergrad eller tilsvarende), eller annen relevant høyere utdanning. Kravet til utdanning kan oppveies av særlig relevant og god realkompetanse
  • Førerkort klasse B

Vi ønsker også at du har erfaring med ett eller flere av disse områdene:

  • Offentlig naturforvaltning
  • Forvaltning av verneområder
  • Reiseliv og besøksforvaltning
  • Arealplanlegging og reindriftsforvaltning
  • Bruk av geografiske informasjonssystemer

Personlig egnethet vil bli vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn hvordan søkerne kan komplettere resten av sekretariatet og miljøvernavdelinga for øvrig. Arbeidssted er Storjord i Saltdal.

Ansvarsområde og oppgaver:

Dine viktigste oppgaver er saksforberedelse til styret, oppfølging og gjennomføring av tiltak og utarbeiding og gjennomføring av besøksstrategier og forvaltningsplaner. Du skal også drive aktivt med informasjon og formidling, både ute blant folk, på papir og på nett.

Du er serviceinnstilt, trives med varierte oppgaver og klare leveransekrav. Du er ansvarsbevisst, selvgående og inkluderende. Sekretariatet jobber i stor grad som team, og det er viktig at du trives med samarbeid og er opptatt av kunnskapsdeling.

Arbeidet innebærer utstrakt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter, politikere, grunneiere og organisasjoner.

 

Søk på stillingen her

(Publisert:04.10.2018 Sist endret:17.07.2019)