Avgjørelse i klagesaker

Furu i Rago nasjonalpark
Furu i Rago nasjonalpark, Foto: Hanne Etnestad

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har i den senere tiden mottatt en rekke saker som har vært til klagebehandling hos klageinnstansen. Klageinnstansen har vært Klima og Miljødepartementet, men fra 23. januar 2015 ble klagebehandlingen overført til Miljødirektoratet.

Det er i alt mottatt fem saker som har vært til behandling. Nasjonalparkstyrets sine vedtak har blitt stående i alle sakene etter klagebehandling. Det vil si at ingen saker som har blitt påklaget har fått medhold. Klagesakene har vært i fem forskjellige verneområder som styret har ansvaret for. Sakene går på alt i fra innsetting av vedovn i naust, bygging av grillhytte og vedbod, bruk av ATV m belter til elgjakt, ATV til frakt av varer og utstyr til resturant og fuglehundprøve i slutten av april.

Klagesaksbehandlingen av sakene kan leses i linkene under.

(Publisert:26.02.2015)