Årsmelding 2013 for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

 

Styrets årsmeldingen gir et innblikk i Midtre Nordland nasjonalparkstyre sin virksomhet for 2013.

Hvilke tiltak som er gjennomført i de ulike nasjonalparkene og verneområdene, saksbehandling, forvaltningsplanstatus, diverse aktiviteter og møtevirksomhet i styret m.m.

Bildet viser Sandvatnet i Láhko nasjonalpark. Foto: Tore Veisetaune

(Publisert:04.07.2014)