Nyheter

Har du turbilder fra Lyngsalpan du vil dele med oss?

Verneområdestyret skal lage ny hjemmeside, brosjyre og informasjonsplakater for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci. I den forbindelse trenger vi flere bilder fra området.

(Publisert:25.02.2020 Sist endret:26.02.2020)

Nasjonalpark i Lyngsalpan?

Faueldalsvatnet

Regjeringen har i Jeløya plattformen lagt til grunn å vurdere supplering av nasjonalparkplanen. Miljødirektoratet ga derfor i november 2018, etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, fylkesmennene beskjed om å starte arbeidet med identifisering og utvelgelse av konkrete områder som er aktuelle for senere vern.

(Publisert:02.09.2019)

Besøksstrategi for Lyngsalpan vedtatt

Verneområdestyret har utarbeidet en besøksstrategi for Lyngsalpan landskapsvernområde. Strategien er en plan på hvordan forvaltningen ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Verneområdestyret har satt følgende hovedmål:  Lyngsalpan landskapsvernområde /Ittugáissáid suodjemeacci skal opprettholdes som et område med liten grad av fysisk tilrettelegging for friluftsliv og ferdsel. All ...

(Publisert:02.09.2019)
Vis nyhetsarkiv