Strauman landskapsvernområde

Strauman landskapsvernområde er et egenartet skogkledd dalføre i indre Visten i Vevelstad kommune. Det grenser opp til Lomsdal-Visten nasjonalpark og skal sammen med den sikre et sammenhengende område fra fjord til høgfjell på Helgeland. 

Området er omlag 32 kvadratkilometer og har en variert vassdragnatur og en særegen tidevannsstrøm fra Aursletta opp til Lakselvvatnet.

Verneforskrift for Strauman landskapsvernområde

(Publisert:29.02.2012 Sist endret:21.05.2013)