Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve

Lomsdalen
Lomsdalen, Foto: Rolf J Forsmo

Fra fjord til fjell på Helgeland!

Trange fjorder og brede daler, store og små vassdrag, store sammenhengenende skogsområder, vidder, høgfjellsplatåer som strekker seg videre oppover i alpine topper som Finnknean, Visttindan og Breivasstinden. Lomsdal-Visten er stedet for de lange turene i variert og vakker natur. Det kan være krevende å ta seg fram og du treffer skjelden andre vandrere. Ikke uten grunn at den kjente lokalforfatteren Arvis Sveli betegnet det som "Det gjemte landet"!

Nasjonalparken ble vernet 29. mai 2009 og dekker et areal på 1102 km2. Formålet med vernet er å

  • bevare et stort egenartet og tilnærmet urørt naturområde
  • bevare det biologiske mangfoldet, geologiske forekomster og kulturminner
  • sikre variasjonen i naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen
  • sikre grotter og karstyforekomster
  • bevare et variert kystlandskap fra fjord til fjell på helgeland.

 

Videre er området viktig for utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området brukes til reindrift.

Verneforskrift for Lomsdal-Visten nasjonalpark

(Publisert:29.02.2012 Sist endret:15.01.2013)