Verneområde

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for to verneområder:Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve

Lomsdalen

Fra fjord til fjell på Helgeland! Trange fjorder og brede daler, store og små vassdrag, store sammenhengenende skogsområder, vidder, høgfjellsplatåer som strekker seg videre oppover i alpine topper som Finnknean, Visttindan og Breivasstinden. Lomsdal-Visten er stedet for de lange turene i variert og vakker natur. Det kan være krevende å ta seg fram og du treffer skjelden andre vandrere. Ikke ...

(Publisert:29.02.2012 Sist endret:15.01.2013)

Strauman landskapsvernområde

Strauman landskapsvernområde er et egenartet skogkledd dalføre i indre Visten i Vevelstad kommune. Det grenser opp til Lomsdal-Visten nasjonalpark og skal sammen med den sikre et sammenhengende område fra fjord til høgfjell på Helgeland. 

(Publisert:29.02.2012 Sist endret:21.05.2013)