Oppstartede tiltak

Stiprosjektet Aursletta - Laksmarka

 Gangbane med håndwire

Det største flaskehalsen for ferdsel inn fra Visten er nå borte ved tilretteleggingen med sti, trapper og gangbaner langs Strauman opp mot Lakselvvatn. Det er nå mulig å ta seg inn til nasjonalparken til fots. Prosjektet skal i 2013 videreføres fram til Laksmarka med rydding av sti og bygging av enkle stokkbruer over noen utsatte flombekker.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:12.07.2018)