Gjennomførte tiltak

Ny bru over Breivasselva
Ny bru over Breivasselva, Foto: Carl Norberg

Følgende tiltak ble gjennomført i løpet av 2012

 

Sted     Tiltak Kostnad
Tverådal, Vefsn Opparbeiding av veg og parkeringsplass. Tilrettelegging med infotavle, benk/bord, rydding av sti opp til fjellet 150 000
Stavvassdal, Grane Utbedring av Stavvassvegen, samarbeidsprosjekt med Statskog og Grane kommune 200 000
Storbørja, Brønnøy Utlegging av fastfortøyning for båter, gapahuker, rydding av sti til Strompdal 150 000
Indre Visten Stiprosjekt fra Aursletta til Lakselvvatn, utbedring av eksisterende gangbane, sikring i farlig terreng, bygging av trapper, rydding og merking av sti, rydding av gammel telefonlinje 120 000
Gammel kulturmark Botanisk registreringer av gammel kulturmark ved Fjellgården og Strompdalen 70 000
Gammel kulturmark Skjøtsel og slått av gammel kulturmark ved Fjellgården og Strompdalen 20 000
Tøymvasshytta Situasjonsrapport og utarbeiding av plan for renovering av Tøymvasshytta 20 000
(Publisert:21.12.2011 Sist endret:12.07.2018)