Fjerning av sitka i Lislbørja i Brønnøy

Sitkaskogen i Lislbørja har vokst seg stor.
Sitkaskogen i Lislbørja har vokst seg stor., Foto: Carl Norberg

I Lislbørja ble den gamle innmarka planta til med sitkagran på 1960-tallet. Sitka er et fremmed treslag som vi ikke ønsker i nasjonalparken og i løpet av de kommende årene kommer sitkagrana til å bli tatt ut. 

I 2017 har nasjonalparkstyret satt av inntil kroner 100 000 til fjerning av sitka i liene i nordvest/innerst i fjordbotten. Dette er hogst som må skje manuelt og hvor det ikke vil være mulig å få ut virket.

Bildemappe fra registrering av områdene i nordvest.

Kart over manuelle hogstområder
Ortofoto liene i nordvest
Orto manuell hogst fjordbotten

(Publisert:14.03.2017 Sist endret:12.07.2018)