Bestillingsdialog

En formalisert prosess mellom nasjonalparkstyret og SNO lokalt

Bestillingsdialogen skal sikre god kontakt mellom forvaltningsmyndigheten og lokal SNO når det gjelder prioritering av oppsynet og gjennomføring av tiltak ute i felten. Dialogen er en "fler-trinns-rakett" hvor man på første møte (slutten av november) går gjennom årsrapporten til lokal SNO og vurderer neste års behov for innsats både når det gjelder oppsyn og annet feltarbeid. Dette, sammen med behovet for økonomiske ressurser til tiltak, meldes inn til DN/SNO sentralt. Etter tildeling av ressurser (mars) gjennomføres bestillingsmøte 2. Her planlegges kommende sesong ut fra det man har fått tildelt av ressurser. Gjennomføringen starter så snart det er mulig. Lokal SNO rapporter så på nytt til styret innen midten av november slik at grunnlaget for neste års bestillingsdialog er lagt.

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:24.01.2013)