Tiltak/prosjekt

Høsten 2012 ryddes og tilrettelegges sti Aursletta-Strauamn for å lette adkomsten til nasjonalparken i Innervisten.
Høsten 2012 ryddes og tilrettelegges sti Aursletta-Strauamn for å lette adkomsten til nasjonalparken i Innervisten., Foto: Magnar Solbakk

Hvert år gjennomfører nasjonalparkstyret tiltak i nasjonalparken.

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:09.01.2017)

Uttak av sitkagran i Lislbørja

I løpet av de kommende årene fjernes sitkagran i Lislbørja i Brønnøy.

(Publisert:12.07.2018)

Sårbarhetskartlegging Skjørlægda

I Skjørlægda finner vi granskog, men også storvokst furu

Som del av arbeidet med besøksforvaltning ønsker nasjonalparkstyret å få gjennomført ei sårbarhetskartlegging i Skjørlægda i Vefsn. 

(Publisert:22.03.2017 Sist endret:12.07.2018)

Fjerning av sitka i Lislbørja i Brønnøy

Sitkaskogen i Lislbørja har vokst seg stor.

I Lislbørja ble den gamle innmarka planta til med sitkagran på 1960-tallet. Sitka er et fremmed treslag som vi ikke ønsker i nasjonalparken og i løpet av de kommende årene kommer sitkagrana til å bli tatt ut. 

(Publisert:14.03.2017 Sist endret:12.07.2018)

Planlagte tiltak

Styret har utarbeidet en tiltaksplan for perioden 2014-2017

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:12.07.2018)

Oppstartede tiltak

Stiprosjektet Aursletta - Laksmarka

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:12.07.2018)

Gjennomførte tiltak

Ny bru over Breivasselva

Følgende tiltak ble gjennomført i løpet av 2012

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:12.07.2018)

Bestillingsdialog

En formalisert prosess mellom nasjonalparkstyret og SNO lokalt

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:24.01.2013)

Fylkesdelplan for Lomsdal-Visten

I samband med verneprosessen ble det utarbeidet en fylkesdelplan for Lomsdal-Visten som gjennomføres som prosjekt i perioden 2012-2015.

(Publisert:13.07.2012)