Styremedlemmer

Styremedlemmer

Nytt styre for perioden 2016-2019 konstituerte seg på møte 2. mai 2016:


Navn Funksjon       Representerer                    Personlig vara
Ken-Richard Hansen Leder Vevelstad kommune Anne Kari Bøkestad Andreassen
Britt Aune Olsen Nestleder Grane kommune Tor Stabbforsmo
Gun Margret Utsi AU-medlem Sametinget Egon Kappfjell
Siv Aglen
Brønnøy kommune Magnar Solbakk
Jann Arne Løvdal
Vefsn kommune Åshild Pettersen
Kolbjørn Eriksen
Nordland Fylkeskommune Grete Bang
Per Anders Kappfjell
Sametinget Anne Utsi