Styremedlemmer

Nytt styre for perioden 2016-2019 konstituerte seg på møte 2. mai 2016:


Navn Funksjon       Representerer                    Personlig vara
Ken-Richard Hansen Leder Vevelstad kommune Anne Kari Bøkestad Andreassen
Gun Margret Utsi
Nestleder Sametinget Egon Kappfjell
Jann-Arne Løvdahl AU-medlem Vefsn kommune Åshild Pettersen
Siv Aglen
Brønnøy kommune Magnar Solbakk
Ida Cathrin Olsen   Grane kommune Tor Stabbforsmo
Kolbjørn Eriksen
Nordland Fylkeskommune Grete Bang
Per Anders Kappfjell
Sametinget Anne Utsi