Sakspapirer 2016

Her ligger utsendte saker til styre- og arbeidsutvalg, samt rådgivende utvalg.

Nasjonalparkstyret Styrets arb.utvalg
Møte 1-16 1. mars

 

Møte 2-16 18. mars
Møte 3-16 2. mai

 

Møte 4-16 20. juni
Møte 5-16 24. august  
Møte 6-16 10. september  
Møte 7-16 2. oktober  
Møte 8-16 14.oktober  
Møte 9-16 16.desember  

 

Rådgivende utvalg:

Møte 1-16

Administrativt kontaktutvalg:

Møte 1-16

(Publisert:18.04.2016 Sist endret:26.02.2018)