Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalget
i forkant av møtet. Styret / arbeidsutvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelige vedtak (se protokoll)

Sekretariatet forbereder saker for nasjonalparkstyret. Disse saksframleggene skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovhjemmel og presentere vurderingene og forslag til vedtak gjort av sekretariatet.


Sakspapirer 2019

Her ligger utsendte saker til styre- og arbeidsutvalg, samt rådgivende utvalg.

(Publisert:30.01.2019 Sist endret:28.03.2019)

Sakspapirer 2018

Her ligger utsendte saker til styre- og arbeidsutvalg, samt rådgivende utvalg.

(Publisert:26.02.2018 Sist endret:30.01.2019)

Sakspapirer 2017

Her ligger utsendte saker til styre- og arbeidsutvalg, samt rådgivende utvalg.

(Publisert:07.03.2017 Sist endret:30.01.2019)

Sakspapirer 2016

Her ligger utsendte saker til styre- og arbeidsutvalg, samt rådgivende utvalg.

(Publisert:18.04.2016 Sist endret:26.02.2018)

Sakspapirer 2015

Her ligger utsendte saker til styre- og arbeidsutvalg, samt rådgivende utvalg.

(Publisert:05.02.2015 Sist endret:07.12.2015)

Sakspapirer 2014

Her ligger utsendte saker til styre- og arbeidsutvalgsmøter.

(Publisert:26.02.2014 Sist endret:02.12.2014)

Sakspapirer/saksframlegg 2013

 

(Publisert:20.03.2013 Sist endret:26.02.2014)

2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012