Protokoll styremøter

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre.


2019

Her finner du protkoller fra nasjonalparksstyrets møter

(Publisert:31.01.2019 Sist endret:28.06.2019)

2018

Styremøter: Protokoll for møte 1/18 Protokoll for møte 2/18 Protokoll for møte 3/18 Protokoll for møte 4/18 Protokoll for møte 5/18   Protokoll rådgivende utvalg 1-18 Protokoll rådgivende utvalg 2-18

(Publisert:20.04.2018 Sist endret:31.01.2019)

2017

Styremøter: Protokoll for møte 1/17 Protokoll for møte 2/17 Møte 3/17: unntatt offentlighet Protokoll for møte 4/17 Protokoll for møte 5/17 Rådgivende utvalg: Protokoll for møte 1/17

(Publisert:24.04.2017 Sist endret:31.01.2019)

2016

Styremøter: Protokoll for møte 1/16 Protokoll for møte 2/16 Protokoll for møte 3/16 Protokoll for møte 4/16 Protokoll for møte 5/16 Protokoll for møte 6/16 Protokoll for møte 7/16 Protokoll for møte 8/16 Protokoll for møte 9/16 Rådgivende utvalg: Protokoll 13. oktober 2016 Administrativt kontaktutvalg: Protokoll 1-16

(Publisert:18.04.2016 Sist endret:31.01.2019)

2015

Protokoll for møte 1/15 Protokoll for møte 2/15 Protokoll for møte 3/15 Protokoll for møte 4/15 Protokoll for møte 5/15 Protokoll for møte 6/15 Protokoll for møte 7/15

(Publisert:05.03.2015 Sist endret:31.01.2019)

2014

Protokoll for møte 1/14 Protokoll for møte 2/14 Protokoll for møte 3/14 Protokoll for møte 4/14 Protokoll for møte 5/14 Protokoll for møte 6/14

(Publisert:25.03.2014 Sist endret:31.01.2019)

2012

Styremøteprotokoller for 2012

2013

Protokoll møte 1/13 Protokoll for møte 2/13 Protokoll for møte 3/13 Protokoll for møte 4/13 Protokoll for møte 5 /13

(Publisert:18.04.2013 Sist endret:12.12.2013)