Protokoll arbeidsutvalget

Protokoll for arbeidsutvalget for Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre er den offisielle møteboken for utvalget.


2015

Arbeidsutvalgets protokoller for 2015 Møte 1-15 12. mai

(Publisert:15.05.2015)

2012

Arbeidsutvalgsprotokoller for 2012

2013

Arbeidsutvalgets protokoller for 2013 Møte 1-13,   15. februar Møte 2-13,   6. mars Møte 3-13,   22. mars

(Publisert:18.04.2013)