Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalget i forkant av møtet. Styret / arbeidsutvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelige vedtak (se protokoll)

Protokoll styremøter

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre.

Protokoll arbeidsutvalget

Protokoll for arbeidsutvalget for Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre er den offisielle møteboken for utvalget.

Kompetansedag 02.05.2016

Her ligger presentasjoner fra kompetansedag for styrene i Børgefjell, Lomsdal-Visten og Vega.

(Publisert:11.05.2016)